Obrazovanje

Kako uvesti decu u svet matematike?

Često čujemo da je sadržaj iz matematike jako težak. Deca skolskog uzrasta često imaju problema da nauče sadržaj iz ove oblasti. Da li ste se nekada zapitali kako možemo pomoći deci da uspešno savladaju veći deo sadržaja iz matematike? U nastavku teksta pročitajte više o prvim koracima u ovu oblast.

Poteškoće koje se javljaju tokom učenja

Sve poteškoće na koje deca nailaze pokazuju da dete nije adekvatno pripremljeno za ovaj sadržaj. Detetu manjka predznanja i nije na adekvatan način uvedeno u svet matematike.

Period u kome se dete uvodi u svet matematike jeste predškolski uzrast. Veliki značaj u procesu uvođenja deteta u jednu novu naučnu disciplinu pored roditelja ima i vaspitač kao jedna od bitnih ličnosti za razvoj u životu deteta.

Deca imaju problem sa sadržajem iz sledećih oblasti:

 • Operacije množenja i deljenja ( Osnova za savladavanje ovih operacija jesu sabiranje i oduzimanje).
 • Geometrija ( deca često nemaju razvijen odnos za prostor i oblike).
 • Algebra
 • Aritmetika
 • Teorija brojeva
 • Kombinatorika
 • Vektori
 • Teorija skupova
 • Matematička logika

Sve ove matematičke oblasti su medjusobno povezane što znači da dete treba da radi po odgovarajućem redosledu od početnih matematičkih pojmova preko konkretnijih do složenih matematičkih oblasti.

Prva faza tj. Razvijanje početnih matematičkih pojmova zauzima najbitnije mesto. Sa matematikom se susrećemo svakodnevno. Hajde, da zamislimo život bez brojeva? To nije moguće, zar ne?!

 Naš zadatak je da decu sto bolje upoznamo sa matematikom i uvedemo ih u svet matematike pun brojeva, boja, operacija, oblika.

Razvijanje početnih matematičkih pojmova kod dece

Ova faza razvoja matematičkih pojmova je obaveza ako želite da vaša deca savladaju sadržaj iz ove oblasti. Svako dete mora da nauči da pristu svakom zadatku sa lakoćom, dozom strpljenja i ljubavi, da zadatke rešavaju korak po korak, jasno i precizno. Svaku lekciju deca mora da ponove nekoliko puta, kako bi opažanje bilo bolje.

 Ravijanje matematičkih pojmova kod dece školskog uzrasta možemo podstaći sledećim načinima:

 • Rešavanje zadataka kroz igru ( ovako će deci sadržaj biti interesantan i zabavan, možemo primeniti različite matematičke igre, gde će deca kroz igru da nauče određeni matematički sadržaj).
 • Film kao sredstvo razvijanja početnih matematičkih pojmova, gde deca u filmu opažaju različite sadržaje i tako formiraju logičko misljenje koje je obavezan deo u rešavanju radataka.
 • Muzika – odredjeni muzički sadržaj može pomoći deci da u svojim glavama zamisle određene predmete i veze izmedju predmeta.
 • Likovno stvaralaštvo može pomoći deci da razviju odredjenje matematičke pojmove kroz crtanje, različite boje i elemente. Likovne aktivnosti daju najbolje rezultate u razvijanju pojmova iz geometrije.
 • Bitno mesto u razvijanju matematičkih pojmova zauzima i sam jezik koji pomaže da deca lakše savladaju sadržaj iz oblasti algebre.
 • Internet aplikacije i platforme koje prikazuju matematičke oblasti i na taj način pomažu deci širom sveta da lakše savladaju sadržaj. Najpopularnije platforme matematike jesu:
matematike
Kako uvesti decu u svet matematike?
Matematička igra trke
Dodavanje i oduzimanje
Matematičko: Igra za decu
Vesela matematika za decu
Mentalna kalkulacija
Mathman
Math for kids
Deca uče  broj

Platforme koje smo najbrojali imaju veliki značaj za razvijanje matematičkih pojmova, prednosti ovih internet platformi jesu:

 • Sve platforme su besplatne i dostupne svima .
 • Razvijaju samostalnost i kreativnost kod dece.
 • Ove aplikacije zamenjuju privatne časove i troškove privatnih časova.
 • Platforme se mogu koristiti kod dece različitih uzrasta.
 • Platforme matematike mogu da koriste i odrasle osobe.
 • Deca se osećaju slobodno i mogu sami sebi da odrede vreme casa.
 • Rad u kućnim uslovima, dete ima mogućnost da izabere kutak u kući u kome se oseća opušteno.
 • Sve aplikacije su vezuelno određena i svakoga dana različite što je deci jako zanimljivo.
 • Mogućnost učenje kroz različite igre.
 • Deci aplikacije automacki pokazuju rešenje i postupak rešenja zadatka ako su deca pogrešila u rešavanju, na taj način dete uči na svojim greškama.
 • Povezanost sa drugom decom i rešavanje zadatka naizmenično, ovaj način učenja kod dece razvija takmičarski duh i razvoj motivacije za napredovanjem.
matematike
Kako uvesti decu u svet matematike?

Savet svim roditeljima jeste da deca iskoriste online aplikacije i nauče  određeni sadržaj, pored online nastave koju deca trenutno prate zbog epidemiološke situacije u svetu, svakodnevno mogu da sebi obezbede jos dodatnih časova matematike preko ovih aplikacija.

,, Roditelji su često najbolji učitelji svojoj deci“.

Nadamo se da su vam naši saveti pomogli da vasa deca savladaju gradivo bez problema, dobiju visoke ocene i zavole ovaj predmet.

Slično

Back to top button