Putovanja

Kraški oblici reljefa

Koji su kraški oblici reljefa? Tereni kojima dominiraju karbonatne stijene predstavljaju krške oblike reljefa.

Reljef u vapnenačkim stijenama dijelimo na podzemni i površinski.

Zajedničko im je to što su nastali kemijske i mehaničke destrukcija pod utjecajem vode, uz prisutnost brojnih tektonski predisponiranih struktura poput pukotina i rasjeda.

Površinski krški oblici reljefa

Oni grebu najmanji su oblici površinskog krškog reljefa. Nastali su korozivnim djelovanjem vode koja teče preko slojeva vapnenačkih stijena. Uski žljebovi odvojeni su uglavnom oštrim grebenima.

Njihove dimenzije se kreću od nekoliko centimetara do nekoliko metara. Mogu biti duboke i preko 10 m. Ako je cirkulacija vode nešto drugačija, kao izravna posljedica prisutnosti brojnih pukotina, može doći do stvaranja mrežastih ogrebotina.

Nazivaju se uske i relativno dugačke udubine s okomitim zidovima koje izgledaju kao rovovi bogat.

Bušilica spadaju među najznačajnije i najzastupljenije morfološke oblike u kršu. Najčešće nastaju na sjecištu dva ili više rasjeda.

To su mjesta najpodložnija kartifikaciji, odnosno zona koncentracije otapanja. Vrtače mogu nastati i probijanjem stropova plitkih špiljskih kanala. Dno vrtača i kanali ispod njih ispunjeni su topivijim vapnenačkim komponentama bogatim mineralima željeza koji im daju crvenu boju.

U nekim dijelovima Dinarida postoje brojne vrtače od nekoliko desetaka po četvornom kilometru i taj se fenomen naziva božica kras.

Sudoperi su u obliku tanjura, lijevka i bunara

Vrlo često su povezani rasjedima tako da predstavljaju trase značajnih tektonskih pravaca. Dna vrtača predstavljaju uglavnom kultivirane površine.

Uvale nastaju spajanjem vrtača. Njihova duljina može biti do 3 km. Dno uvale obično je ispunjeno glinom i crvenom glinom.

Kraška polja predstavljaju najmarkantnije površinske oblike erozije krša. Hidrogeološki bazeni većine krških polja nalaze se u zoni visokih atmosferskih sedimenata, zbog čega imaju vrlo povoljne uvjete za akumulaciju velikih količina vode.

Imaju plošan i izdužen oblik zatvorene udubine sa svih strana okružene vapnenačkim brdima i planinama, tako da voda s njihove površine prirodno otječe. Tektonika ima dominantnu ulogu u formiranju ovog tipa reljefa. Neka polja su povremeno poplavljena.

U Dinaridima je registrirano oko 130 krških polja na različitim visinama: najviše je Kupreško polje na 1165 m, a najniže Konavljansko polje, 65-86 m nadmorske visine.

Voda se nakuplja na svim poljima, najčešće u razdoblju od listopada do travnja, no brojne poplave zabilježene su i izvan tog razdoblja.

kraški oblici reljefa

Najpoznatija kraška polja u Dinaridima

Najpoznatija kraška polja u Dinaridima su: Popovo polje, Bilećko polje, Fatničko polje, Dabarsko polje, Gatačko i Nevesinjsko polje.

Vrtače obilježje su krškog reljefa i predstavljaju stalne ili povremene vodotoke koji nastaju iz jačih izvora čije vode nakon dužeg ili kraćeg površinskog toka prodiru kroz ponor u podzemlje. Najduža ponornica u Europi bila je Trebišnjica (oko 90 km).

Kanjoni su najspecifičniji oblici krškog reljefa. Kanjon rijeke Tare na nekim mjestima doseže i do 1200 m dubine i najdublji je kanjon u Evropi. Pored ovog kanjona postoje i drugi poznati kanjoni: Lima, Drine, Morače, Ibra i Pive.

kraški oblici reljefa

Prirodni mostovi rijetki su specifični oblici krškog reljefa. Nastaju urušavanjem špiljskih stropova iznad jakih podzemnih tokova vode. U Istočnoj Srbiji te su pojave tzv prerasti. Najpoznatiji brzaci nalaze se na reci Vratni kod Negotina i brzaci Prerast kod Majdanpeka.

Podzemni oblici krškog reljefa

Podzemni erozijski oblici (ponore, jame, špilje) zajedno s akumulacijskim oblicima u njima (crveni kamen, mehanička krhotina) predstavljaju podzemni krški reljef.

Bezdan su mjesta gdje površinska voda prodire u podzemlje. Vrtače mogu biti u obliku velikih jama s okomitim stranicama, zatim špilja s vodoravnim kanalima ili velikih proširenih pukotina i kaverni, kroz koje ponire površinska voda.

Pojedine ponornice u Dinaridima imaju vrlo razvijenu drenažnu mrežu pa iz njih nastaju rijeke ponornice.

Najdublje jame na svijetu

Jamice nastaju kemijskom erozijom vode na mjestima gdje se sijeku više pukotina i sustava pukotina. Mogu nastati i kao posljedica mehaničke erozije, ako se radi o vrtačama krških vodotoka.

Jame su nekadašnje vrtače koje su izgubile svoju hidrogeološku funkciju. Od ostalih podzemnih krških oblika odvaja ih činjenica da je visinska razlika između ulaza i najniže točke (dna jame) veća od duljine vodoravnih kanala.

Najdublje jame na svijetu uključuju: Reseau Jean Bernard (1535 m) i Systeme de la Saint Martin (1341 m), Francuska; Sneznaja Pešćera (1402 m), Rusija; Puerta de Illamina (1338 m), Španjolska; Sistema Huatla (1246 m), Meksiko i mnoge druge u Italiji, Španjolskoj, Meksiku i Francuskoj.

Pećine su najatraktivniji podzemni reljefni oblici u krškom terenu. U pravilu je riječ o jednom ili više vodoravnih kanala različitih duljina koji su razgranati u nepravilnu mrežu pukotina.

To su također mjesta gdje voda teče ispod zemlje. Iz mnogih špilja virile su, ili još vire, cijele rijeke ponornice na površinu (izvor Bune kod Blagaja, Mostar; špilja Potpeće kod Sevojna i dr.)

Za razliku od jama, u njima dominiraju vodoravni i blago nagnuti hodnici i kanali, što omogućuje lakše istraživanje.

Kratke špilje na stranama strmih stijenskih dijelova čije je udubljenje manje od širine otvora nazivaju se kaplje.

kraški oblici reljefa

Neke špilje ostaju suhe tijekom cijele godine. Veličinu i oblik špiljskih kanala određuju osnovni elementi stijenske mase (rasjedi i pukotine). Posebno su zanimljive velike zelene kade, bazeni, koraljni nakit.

Pećinski nakit je izrađen od perlita. Ukupna površina špiljskih kanala može doseći nekoliko desetaka kilometara.

Brojni tragovi materijalne kulture i crteži na zidovima špilja u Francuskoj, Španjolskoj, sjevernoj Africi i drugim područjima svjedoče o povezanosti čovjekove prošlosti s krškim reljefom.

Najpoznatije pećine u Srbiji su: Resavska, Stopića, Potpećka, Lazareva, Risovača, Rajkova, Ceremošnja, Bogovinska…

Kao što vidimo, Srbija, Balkan i cijela Europa bogati su različitim oblicima kraškog reljefa. Neki su lako dostupni i otvoreni za posjetitelje, neki su teško dostupni. Iskoristite priliku i posjetite barem one iz prve skupine, jer one predstavljaju pravo blago prirode.

Preporučujemo da pročitate i ove zanimljive članke:

Slično

Back to top button