Obrazovanje

Kako pripremiti dete za polazak u školu?

Živimo u vremenu kada je sve brzo i neophodne su nam pripreme da bismo postigli određeni cilj. Svako od nas ima svakodnevne pripreme kao što su priprema za posao, priprema spiska za prodavnicu, priprema knjiga za školu, priprema ispita i tako celog života. Jedna od bitnih priprema jeste priprema za školu. U ovoj pripremi najbitnije mesto zauzimaju sami roditelji.

,, Roditelj je svom detetu najbolji učitelj“.

Roditelji imaju jedan bitan zadatak da detetu odaberu školu koja je u blizini boravišta deteta, na taj način dete neće biti daleko od svoje kuće. Sam proces pripreme dece za školu traje dugo, u ovom periodu treba zainteresovati dete i motivisati ga kako bismo kod njega stvorili želju da što pre krene u školu.

Roditelji detetu treba da ukažu na zadovoljstvo i zabavu u igri, učenju, upoznavanju novih drugara, kao i stvaranje pozitivne slike o budućem učitelju.

U samu pripremu deteta za školu najveću ulogu imaju roditelji, a zatim i šira porodica. Starija deca u porodici mogu da deluju i šalju pozitivnu sliku o školi mladjim generacijama. Posle roditelja i porodice bitno mesto zauzima sama predškolska ustanova gde vaspitačica zauzima vrh na piramidi. Boravak deteta u jedan veći kolektiv jeste osnova za pripremanje deteta za školu i novi razred.

Često uspeh povezujemo sa dobrom pripremom deteta za školu i kasnijem životu uopšte. Poznato je da sa većim predznanjem dolaze deca koja su prošla proces pripreme za polazak u školu, kasnije se ta deca lakše snalaze u socijalnom razvoju.

Deca koja nisu adekvatno pripremljena za školu najčešće su stidljiva, tiha, socijalno nisu zrela, nemaju motivaciju za rad, često nisu sklona da probaju nove stvari i upoznaju nove vršnjake. Kasnije ovakva deca stvaraju negativno mišljenje o školi i dolaze do faze kada se plaše ocena i učenja. Često su ova deca ubedjena da odredjeni sadržaj nisu u stanju da nauče i samopouzdanje ovakve dece pada svakog dana.

Priprema dece za polazak u školu

Ovaj proces podrazumeva:

 • Zainteresovanost i sposobnost deteta da svakodnevno uči.
 • Dobro razvijeno dete.
 • Izdržljivo dete i sklono promenama navika ili usvajanje novih navika.
 • Izgrađena motivacija i volja za napredovanjem i uspehom.
 • Okvirno poznavanje školskog sadržaja.
 • Opšte znanje iz različitih oblasti koje je dete steklo u vrtiću.

Proces pripreme dece za polazak u školu traje od rodjenja do momenta polaska u školu. Intezivna priprema počinje u petoj godini života, a najbitnije mesto u procesu pripreme dece za polazak u školu zauzima pedagoško- psihološka priprema deteta. Dete ovaj period mora da provede vedro i bez informacija koje govore kako je škola teška i o tome kako dete može da dobije loše ocene. Ovakvi primeri mogu da dovedu do toga da dete pre samog početka i polaska u školu stvori jednu negativnu sliku i da razvije osećaj straha i fobija.

Da bi dete bilo zrelo za polazak u školu treba da razvije sledeće sposobnosti:

 • Intelektualna sposobnost
 • Fizička i motorna sposobnost
 • Zdravstvena sposobnost
 • Emocionalna zrelost
 • Psihička zrelost
 • Socijalna zrelost

Sve ove sposobnosti dete razvije u okviru aktivnosti u vrtićima i zbog toga stručnjaci savetuju sve roditelje da decu upišu u vrtić pre pete godine. Prilagodjavanje je veoma teško pa zato prelaz mora da teče polako i postepeno.

Kasnije ta priprema daje velike rezultate.

Živimo u vremenu kada je sve dostupno i besplatno, što daje još jednu od mogućnosti da bolje pripremite vaše dete za polazak u školu tako što ćete izabrati kurs lepog izražavanja, kurs glume ili pevanja. Na ovaj način dete uči i razvija samopouzdanje . Svi ovi online kursevi su besplatni i dostupni svima.

Slično

Back to top button