Računari

Šta je API, gde se koristi i kako funkcioniše?

Da li znate šta je API? Sigurno ste do sada na desetine puta čuli tu reč ali da li ste se zapitali šta tačno znači?

API ima veliki uticaj na funkcionisanje poslovanja bilo kojim poslom da se bavite.

Definicija API-ja je jednostavna. API je skraćenica od Application Programming Interface, što znači da predstavlja interfejs programerskog dela aplikacije.

API je softverski posrednik koji omogućava dvema aplikacijama da razmenjuju informacije.

API je kurir koji prenosi zahtev za komuniciranje od jedne strane do druge. Isto tako omogućava slanje podataka između dva ili više uređaja. Dobar API olakšava pravilno funkcionisanje programa.

Istorija API-ja

API kao interfejs se koristi već skoro više od petnaest godina, iako se u početku nije koristio masovno. Kada su kompanije počele da shvataju Internet kao metodu poslovanja i kako bi svoje proizvode i usluge plasirali i ovim putem, pojavila se opcija da se deo trgovine automatizuje.

Za to je zaslužan API. Poslovanje u API okruženju je bilo dosta brže i efikasnije. Kada se pojavila razmena informacija i mogućnost komuniciranja na društvenim mrežama, API je bio sve popularniji i popularniji.

Zbog toga se pojavila potreba da komunikacija bude stalna i bez prekida.

Kada su programeri napisali kod u programu, API im je bio od pomoći da ne počnu svaki put da pišu kod ponovo. Na taj način složeni procesi se upravljaju uz pomoć API-ija.

Brzina API-ja je takođe bitna, ona omogućava programerima da prave aplikacije bez većih zastoja. Programeri su zbog toga produktivniji i efikasniji i imaju više vremena da se usredsrede na glavni zadatak aplikacije.

šta je api?
Šta je API?

Princip API funkcionisanja omogućava fleksibilnost i brzinu.

Krajnja tačka API-ja razdvaja aplikaciju koja troši od infrastrukture koja pruža uslugu. Stoga se pružaocu usluga pruža velika fleksibilnost kada je reč o načinu na koji se njegove usluge nude.

Sve dok specifikacija za ono što dobavljač usluga isporučuje do krajnje tačke ostaje nepromenjena, aplikacije koje se oslanjaju na taj API ne bi smele da primete promene infrastrukture iza krajnje tačke.

Ako infrastruktura API-ja uključuje fizičke servere, dobavljač usluga može da se prebaci na virtuelne servere.

Sposobnost povezivanja uz pomoć API-ja ima za cilj da omogući različitim sistemima da razmenjuju informacije.

Zbog toga postoje male šanse da dođe do nepravilnih integracija od jedne do druge tačke. To dolazi do boljeg iskorišćenja ostalih resursa i smanjenja troškova.

Kako funkcioniše API

Da li znate kako funkcioniše API? Vrlo jednostavno. Zamislite konobara u restoranu. Vi, kupac, sedite za stolom sa izborom menija za naručivanje, a kuhinja je dobavljač koji će ispuniti vašu narudžbinu.

Treba vam veza da svoju narudžbinu odnesete kuvaru, a zatim da hrana stigne do vas. Treba vam nešto da povežete kupca koji ima zahtev i stranu koja odgovara na zahtev.

Tu API preuzima zadatak. Server uzima vašu zahtev, dostavlja je tamo gde treba. Zatim vam dostavlja odgovor. Ako je API pravilno dizajniran, vaša porudžbina se neće zagubiti u tom procesu.

šta je api?
Šta je API?

Čuvanje podataka

Podaci za API se čuvaju u bazi podataka koja se nalazi na serveru. Da bi imali pristup tim podacima morate da zatražiti na neki način ono što želite.

To API radi. API prima zahteve i odgovara na njih u skoro istom trenutku. API se mogu koristiti javno ili skriveno, kako bi omogućili osobama da imaju pristup resursima.

Pogledajte na konkretnom primeru kako API funkcioniše. Kada upišete URL u Internet pregledač da biste posetili stranicu, u istom trenutku šaljete zahtev serveru za podatke koji su vam potrebni za prikazivanje te Internet stranice.

Kada želite da pogledate video klip na internetu, kada kliknete na dugme za početak snimka na server se automatski šalje zahtev za pristup datoteci gde se snimak nalazi. 

API ima zadatak da prenese zahtev od jedne strane do druge, od pošiljaoca do primaoca. Važno je da prilikom slanja ne dođe ni do najmanje greške.

Vrste API-ja

Postoji nekoliko različitih vrsta API-ija. Veb API se najviše koristi, i o njemu možete dosta da naučite ali postoje i drugi za koje treba da znate da postoje.

Oni su jednako efikasni i pouzdani, ali se ne koriste toliko često i nisu toliko poznati. RESTful API predstavlja prenos stanja i šalje podatke koristeći JSON format.

Većina javnih API-ja ovo koristi zbog toga što se obezbeđuju brze performanse, isto tako je i pouzdan i moguće je da se lako nadograđuje.

Ovaj API daje svakom ko to poželi pristup podacima korišćenjem skupa operacija koji je već ranije definisan.

REST API se zasniva na HTTP protokolu i URL vezi i imaju nekoliko ograničenja koje ćemo ukratko da objasnimo.

Ta ograničenja nisu toliko važna ali je jako razumeti ih usled toga što svaki kvar ili svaki limit može da vas spreči da stignete do željenog cilja.

Jedinstveni interfejs je interfejs koji se koristi za razmenu podataka između klijenta i servera. Na ovaj način se pojednostavljuje arhitektura kako bi omogućio da se svaki deo razvija nezavisno od drugog.

Svaki zahtev od klijenta do servera mora biti nezavisan i mora u isto vreme da sadrža sve potrebne informacije.

Usled ovoga server mora da ih shvati i obradi na pravi način. API mora da ima mogućnost keširanja kako bi sadržavao odgovore između klijenta i servera, njemu ne treba dodatna obrada ni ispitivanje.

šta je api?
Šta je API?

API je zasnovan na klijentskom serveru i omogućava proširenje funkcionalnosti aplikacije. Slojevi su raspoređeni linijski hijerarhijski i svaki sloj ima svoj zadatak koji treba da izvrši.

Ovo pojednostavljuje klijente smanjenjem broja karakteristika potrebnih za unapred primenu. Jednom kada se programer drži ovih definisanih ograničenja, za API koji je napravljen se zna da treba da bude RESTful. SOAP API je API koji ima jednostavni protokol za pristup objektima.

Ova vrsta API-ja je malo složenija zato što morate da znate metodu putem koje šalje poruke. Ovaj API postoji već skoro trideset godina i baziran je na starijem tipu prenosa podataka.

Ima stroga pravila koja moraju da se poštuju, sigurni su i stabilni za upotrebu. Tradicionalni protokol nema mogućnost da bude keširan, njegova komunikacija je stroga i mora da ima sve informacije o samoj interakciji pre samog poziva podataka.

Ovaj protokol koristi određeni metod za prenos podataka. Sa druge strane, JSON-RPC radi gotovo na isti način. Ovaj protokol ne koristi XML format već koristi JSON. Klijent je obično softver koji poziva udaljeni sistem.

Zaključak

Ako ste želeli da saznate šta je API i kako funkcioniše, u ovom tekstu smo pokušali da vam na što jednostavniji način to i objasnimo.

API označava interfejs za programiranje aplikacija u formi skraćenice. API je mali deo koda koji omogućava međusobnu komunikaciju između uređaja ili aplikacija preko servera podataka. API je jako važan deo aplikacija koje koristite svakog dana.

U Internet svetu API ima zadatak da upravlja podacima, slikama, video snimcima i drugim informacijama.

Da bi API funkcionisao na pravi način mora da bude integrisan na pravi način. Stalno se radi na usavršavanju API-ija i njegovom efikasnijem funkcionisanju.

API je veoma moćan faktor koja omogućuje da aplikacija radi besprekorno i da nema nikakvih zastoja u radu. Prenos podataka mora da bude brz i bez grešaka.

Mnoge velike kompanije koriste API dugi niz godina i ne planiraju u skorije vreme da ga izbace iz upotrebe.

Ukoliko ste zainteresovani za programiranje, rad sa API-ijem treba da vam bude prioritet. Morate da se odlučite za jednu vrstu API-ja i da je maksimalno proučite ako želite da postanete stručnjak u ovom poslu.

Preporuka

Slično

Back to top button