PosaoKorisni saveti

Prevođenje veb-sajta na strani jezik ~ šta treba da znate?

Pokrenuli ste sopstveni veb-sajt, možda čak uložili i novac u njega, i sada želite da ga prevedete na neki drugi jezik i približite ga stranom tržištu? Da biste udovoljili društvenim i kulturnim preferencijama vaše ciljne grupe, neophodno je prilagođavanje određenog sadržaja na mreži. Ovo vam omogućava da dosegnete novu publiku i da se čitaocima približite na više nivoa. Takođe, odličan je način za širenje na nova tržišta i povećanje prodaje. Bez obzira na to da li je u pitanju sajt firme, klasičan blog, veb-portal ili neka druga vrsta veb-prezentacije, vaša publika će definitivno više ceniti vaš rad ukoliko je sajt preveden na još najmanje jedan strani jezik. Prevođenje sajta ima znatan uticaj na sticanje većeg ugleda kod čitalaca ili poslovnih partnera, što su potvrdila i neka relevantna istraživanja. 

Angažujte prevodilačku agenciju

Ukoliko želite da svoj sajt podignete na viši i ozbiljniji nivo i doprete do mnogo šire publike, a niste vični pisanju na stranom jeziku, uslugu prevođenja veb-sajta, koja je jedna od najtraženijih u poslednje vreme, može vam pružiti i odgovarajuća prevodilacka agencija

Kada odlučite na koji jezik ćete prevesti sajt, angažujte prevodilačku agenciju. Pomenute agencije u svom timu obično imaju i prevodioce koji poštuju pravila SEO optimizacije, u skladu sa određenim jezikom i kulturom. Uz to, garantuju preciznost i jasnost prevoda, uzimajući u obzir kontekst, strukturu i jezičke nijanse, čime se njihova usluga podiže na znatno viši nivo. Imajte u vidu da dobro rangiranje na domaćem tržištu ne znači i dobro rangiranje u inostranstvu, bilo da je vaš sajt namenjen kupcima i potencijalnim poslovnim partnerima ili stranoj publici koja će čitati vaš blog zabavnog karaktera.

Dakle, ukoliko ne želite da angažujete nekog profesionalnog kopirajtera koji bi napisao novi tekst na drugom jeziku, već imate za cilj prevod već napisanog, najbolje je, i najpouzdanije, da koristite usluge prevodilačke agencije. Ona će sigurno imati da vam ponudi stručnjaka koji će već postojeći tekst prevesti u skladu sa veb-standradima za SEO optimizaciju za pretraživače (Search Engine Optimization). 

prevođenje

Prevođenje veb-sajta na strani jezik – česte greške

Nije lako pisati na jeziku koji nije maternji. Greške nastaju onda kada odlučite da sajt prevedete sami, koristeći tzv. mašinsko prevođenje. Najčešće se dešavaju koristeći neki alati namenjen pisanju na stranom jeziku (najčešće engleskom). S obzirom na to da automatizovano prevođenje ne uzima u obzir kontekst ili jezičke nijanse, dolazi do netačnih i bukvalnih prevoda. Ovo može negativno uticati na vašu reputaciju i otuđiti publiku od vašeg sajta. Guglovi pomoćni alati za pisanje i prevođenje na strani jezik mogu i te kako biti od pomoći. Ovo se posebno odnosi na one koji se tiču gramatike, spelinga, stila i sl., kao i optimizacije.

Štaviše, najbolji alati za kopirajtere prilagođeni su upravo sadržaju na engleskom jeziku. Ipak, ako niste dobar ili makar solidan poznavalac nematernjeg jezika na koji želite da prevedete tekst, nikako se ne treba oslanjati na njih. Posebno se nemojte u ove svrhe oslanjati na Google Translate. 

Takođe, znajte da ne morate baš ceo sajt prevoditi na ciljni jezik. Ne moraju sva područja vaše veb-stranice biti prevedena. Imajte u vidu i kulturološke različitosti. To znači da bi određeni tekst i tematiku trebalo prilagoditi samom tržištu, podneblju i zemlji u kojoj nastupate. Možda će biti potrebno da u skladu sa tim napišete potpuno nov sadržaj za određene kategorije svog sajta, recimo stranicu koja vas predstavlja (O nama). U ovom slučaju je najbolje angažovati kvalitetnog kopirajtera koji piše na jeziku na koji želite da prevedete sajt.

Angažujte kopirajtera sa znanjem stranog jezika

Kvalitetni kopirajteri koji znaju da pišu na nekom stranom jeziku su najtraženiji. Određene tekstove će možda biti potrebno da ponovo napišete i prilagodite podneblju kojem želite da se obratite. Kako se ne savetuje prevođenje baš čitavog sadržaja vašeg sajta, o čemu je već bilo reči, angažujte nekog pouzdanog kopirajtera. On bi trebalo da zna da napiše dobar tekst na stranom jeziku (na zadatu temu) i prilagodi ga kulturološkim razlikama. Ovo je veština samo iskusnih pisaca sadržaja. 

prevođenje

Ne postoji bolji način da predstavite svoju kompaniju na stranom tržištu od prevođenja veb-stranice. Time joj dajete i globalnu dimenziju. Besprekorno korisničko iskustvo, kao i razumevanje jezika, ključni su za izgradnju poverenja u onlajn svet koji ste kreirali. To utiče i na pridobijanje klijenata i pratilaca širom sveta.

Slično

Back to top button