Obrazovanje

Osmi mart – međunarodni dan žena

osmi-mart
Osmi mart - međunarodni dan žena

Osmi mart, međunarodni dan žena, poznat je po ružama, bombonjerama i parfemima. Ali, u čemu je zapravo suština obeležavanja ovog praznika? Čemu on treba da nas nauči? U ovom tekstu biće reći o svim borbama koje se vode na polju unapređivanja ženskih prava, od 19. veka, do današnjih dana, u cilju stvaranja lepšeg i pravednijeg sveta.

Borba za ravnopravnost

Borba za rodnu ravnopravnost je borba koja traje. Ravnopravnost polova se smatra osnovnim ljudskim pravom bez koga nema mira i napretka u svetu. Otkako je, krajem 19. veka, započela borba za ženska prava, značajno je poboljšan položaj žena u društvu: osvojeno je opšte pravo glasa, žene su dobile pristup obrazovanju, unapređeno je žensko zdravlje i gotovo iskorenjena nepismenost. U poslednjim decenijama, sve je manje ugovorenih maloletničkih brakova, sve više devojčica se školuje, sve je više žena na visokim pozicijama. Ipak, ostaju mnogi izazovi: velika je zastupljenost nasilja nad ženama, vidljivost žena u javnom životu još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, žene su slabije plaćene od muškaraca. Među najsiromašnijim ljudima na svetu, većinu i dalje čine žene.

Borba protiv diskriminacije

Diskriminacija prema ženama je i dalje prisutna u brojnim zakonskim aktima širom sveta. U nekim zemljama, žene ne smeju da se oblače kako žele, nije im dozvoljeno da voze, da rade noćne smene, da nasleđuju imovinu ili svedoče na sudu. Najveća diskriminacija prisutna je u oblasti porodičnog prava, gde se žene primoravaju na sklapanje ranih brakova, a čak postoje i zakoni u kojima se eksplicitno navodi neophodnost ženske “poslušnosti” i pokoravanja muškim članovima porodice.

Borba protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama, pre svega partnersko i seksualno nasilje je i dalje veoma prisutan problem koji ozbiljno ugrožava ženska prava. Prema nekim procenama, svaka treća žena je bila izložena nasilju – fizičkom, psihičkom ili seksualnom. Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas. Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar.  Medjutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izađu iz nasilja.  Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to rade nasilno. Deca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije. Zbog teških posledica koje ostavlja na žrtve, problemu nasilja nad ženama mora se pristupiti sistemski i u rad na njegovom ublažavanju je potrebno uključiti čitavo društvo.

Osnaživanje žena

Žene su se kroz istoriju borile da ostvare svoju potrebu za razvojem svojih snaga, inovativnosti, srčanosti i dostizanja ravnopravnosti, a ta borba se nastavlja i danas. Prvenstveno je značajno ekonomsko osnaživanje žena. Programi pomoći ekonomskom osnaživanju mogu pružiti podršku kroz edukacije o zapošljavanju i preduzetništvu, kao i finansijsku podršku koja se sastoji u beskamatnim zajmovima za pokretanje biznisa. Važno je i osnaživanje u obrazovanju i borba da školovanje bude dostupno svakoj ženi.

Zdravlje žene

Nažalost, mnogim ženama još uvek nije dostupna adekvatna zdravstvena zaštita. Čuvanje reproduktivnog zdravlja žene je jedan od najvažnijih zadataka svakog društva. Važno je da svima budu dostupni redovni fizikalni pregledi, ginekološki pregledi, da se radi na prevenciji malignih oboljenja i omogući lečenje. Kod žena, glavni uzroci preuranjene smrti su kancerogena i srčana oboljenja. Više od 20% žena na svetu je ozbiljno zdravstveno ugroženo.

Žene u poslovnom svetu, javnom životu i politici

U mnogim zemljama preuzete su određene zakonske i druge mere, posebno uvođenjem kvota s ciljem sprovođenja politike ravnopravnosti polova, između ostalog, i u oblasti političkog i javnog života. Međutim još uvek nije došlo do suštinske promene statusa i uticaja žene u političkom, javnom i poslovnom životu. Žene su i dalje na marginama političke moći, lišene uticaja na formulisanje i sprovođenje politika. Na svim nivoima vlasti, kao i u poslovnom svetu, postoji rodni disbalans. On je najizraženiji na pozicijama sa najvećim ekonomskim i političkim uticajem.

Borba se nastavlja

Zbog svega navedenog, borba za unapređenje ženskih prava još uvek traje i nastavlja se i u 21. veku. Mnogo je izazova sa kojima se organizacije za borbu za ženska prava suočavaju. Važno je da znamo da je Osmi mart praznik kojim se obeležava istrajnost u ovim borbama.

Slično

Back to top button