PorodicaPsihologija

Značaj ranog razvoja kod dece

rani-razvoj
Značaj ranog razvoja kod dece

Zbog čega je rani razvoj toliko važan i zbog čega stavljamo fokus na učenje na ranom uzrastu? Značaj ranog razvoja leži u tome kako učenje oblikuje kasniji detetov život. Možda deluje da detetovo učenje počinje upisivanjem škole, ali zapravo ono počinje od rođenja. Zbog toga je važno stvoriti zdravu sredinu za dete u kojoj ono može da uči i da se razvija. Upoznajmo se sa nekim razlozima zbog čega je učenje na ranom uzrastu tako važno za decu.

Prvih šest godina su ključne

Brojna ispitivanja su pokazala da deca nauče više u prvih šest godina života nego u bilo kom drugom periodu života. Nakon prvih šest godina, učenje se usporava.

U prvih šest godina života, postavljaju se temelji za kasniji detetov uspeh u školi i tokom života. Ovo su godine u kojima se mozak najbrže razvija. Formiraju se moždane strukture koje se kasnije teško menjaju. U prvih šest godina stvara se kognitivna, emocionalna i socijalna baza koja će omogućiti detetu da se spremno suoči sa životnim izazovima ukoliko je razvoj bio podstican na vreme.

Rano učenje postavlja temelj za dalje učenje

Bilo šta što dete nauči u prvih šest godina ostaviće trajni efekat. Zbog toga, ponekad, kada je dete izloženo teškoćama u detinjstvu, to se odrazi na njegovu emocionalnu stabilnost i kognitivne sposobnosti u kasnijem uzrastu. Kroz psihoterapiju, otkriva se da koreni problema datiraju iz ranog detinjstva.

Zbog toga što prvih šest godina imaju tako veliki uticaj na kasniji detetov život, važno je detetu obezbediti sigurnu sredinu punu ljubavi, podrške i radosti. Ovo je od suštinskog značaja za njihovo kasnije formiranje ličnosti, građenje odnosa i snalaženje u izazovnim životnim situacijama.

Istraživanja pokazuju jaku vezu između kvaliteta ranog razvoja i kasnijeg uspeha u životu.

Teškoće u učenju mogu rano da se otkriju

Neka deca mogu imati probleme u učenju i savladavanju novog gradiva. Što se ranije ova ograničenja detektuju, veće su šanse da će tretman biti uspešan. Ukoliko rano primetite da vaše dete ima poteškoće u učenju, potrebno je da reagujete što ranije i time ćete povećati šanse za umanjenje problema.

Potrebno je razgovarati sa profesionalnim licem i započeti tretman koji može biti od velike pomoći detetu.

Učenjem se grade pozitivna iskustva

Što više poztitivnih iskustava deca imaju na ranom uzrastu, veće su šanse da će razviti optimističan pogled na svet i da će se lakše suočavati sa životnim problemima. Učenje daje deci osećaj postignuća i tako im jača samopouzdanje i samopoštovanje. Kada dete u nečemu ostvari uspeh, ono ima potrebu da nastavi dalje da se razvija i napreduje. Samim tim, dete će imati više interesovanja za učenje u školi i savladavanje različitih izazova u životu.

Rani razvoj oblikuje identitet

Čak i dok su u stomaku, bebe formiraju osobine svog karaktera i ono što će postati njihov identitet. Od rođenja, svaki događaj i svako novo iskustvo utiču na oblikovanje njihove ličnosti.

Kada hvalite svoje dete, trudite se da akcenat stavite na njihov trud, a ne na njihovu ličnost. Potrebno je pohvaliti dete za uloženi napor, jer se time kod deteta podstiču pozitivne karakterne osobine. Isto važi i za kritikovanje – skreće se pažnja na pogrešan postupak, a ne na loše osobine ličnosti. Ovakav pristup pomoći će da dete razvije pozitivne osobine koje će mu omogućiti bolje emotivno i socijalno funkcionisanje.

Na ranom uzrastu se grade čvrsti odnosi

Detetovo prvo iskustvo odnosa je ono između njega i roditelja. Način na koji roditelj gradi odnos sa detetom, od presudnog je značaja za sve ostale odnose koje će dete tokom života graditi sa ljudima.

Deca posmatraju roditelje i uče od njih. Uče se komunikaciji, kontroli emocija, socijalnim relacijama. Primer koji roditelj daje detetu, dete koristi da se na sličan način ponaša sa drugim ljudima.

Učenje na ranom uzrastu utiče na uspeh u školi

Učenje na ranom uzrastu ima presudni uticaj na detetov uspeh u školi. Ukoliko dete ne dobije adekvatan podsticajh u prvim godinama života, imaće poteškoće da se prilagodi školskim zahtevima.

Radne navike se stiču u najranijem uzrastu. Sposobnost koncentracije, slušanja, čitanja su veštine kojima je potrebno učiti dete pre nego što započne školovanje. U suprotnom, dete će imati teškoće da se adaptira i ispuni sve zadatke koji se od njega očekuju u školi.

Rani razvoj oblikuje emocionalno i socijalno zdravlje

Bebe ne mogu da govore, ali one savršeno razumeju jezik emocija. Bebe znaju kada je roditelj pod stresom i ta osećanja utiču na oblikovanje njihovog emotivnog sveta. Iako sa bebama ne postoji verbalna komunikacija, neverbalna je ključna za stvaranje zdravog odnosa.

Sve ono što nauče u svom okruženju u prvim godinama života, predstavljaće emocionalnu i socijalnu bazu za njihov dalji život. Ukoliko su odrasli u zdravoj, pozitivnoj i podsticajnoj sredini, u kasnijim godinama će imati emotivnu stabilnost i sposobnost da izgrade zdrave socijalne odnose.

Rani razvoj utiče na fizičko zdravlje

Fizičko zdravlje deteta je od velikog značaja i na ranom uzrastu se uči kako se vodi računa o zdravlju. Na primer, važno je da dete stekne higijenske navike, da vodi računa o svom životnom prostoru, da vodi brigu o svom telu. Sve ove navike dete će zadržati za ceo život ukoliko ih stekne u prvim godinama života.

Učenje razvija želju za daljim učenjem

Roditelj može da pomogne detetu da razvije ljubav prema učenju. Ukoliko se podstiče savladavanje novih izazova, dete će razviti radoznalost, kreativnost i želju da saznaje nove stvari. To će mu biti od velike koristi u školovanju.

Potrebno je da na ranom uzrastu učenje bude zabava i uživanje. Time će deca naučiti da je učenje interesantna aktivnost kojoj će stalno želeti da se vraćaju. Ovo povećava šanse da dete ima odličan uspeh tokom školovanja i da kasnije dobro obavlja svoj posao i uživa u njemu.

Slično

Back to top button