Književnost

Dolap – vrhunac pesimizma Milana Rakića

Dolap – značenje reči i simbolika koju označava

Pesma Dolap jedno je od najpoznatijih dela Milana Rakića, koji se, uz Aleksu Šantića i Jovan Dučića, smatra najboljim naslednikom pesničke škole Vojislava Ilića. Sastoji se od 11 katrena u kojima vlada ukrštena rima. 

Analizu čitave pesme treba započeti od njenog pomalo neobičnog naslova, jer je dolap reč sa kojom se verovatno nismo ranije sreli.

Rečnici kažu da je dolap drvena naprava u obliku točka koja je nekada služila za crpljenje vode i navodnjavanje. Tu napravu je morao da pokreće konj koji se stalno šetao istom kružnom putanjom oko dolapa. 

dolap
Dolap

Na prvi pogled pesma nam deluje kao tipična deskriptivna, jer opisuje dolap i konja koji ga pomera. Posle prve tri strofe čitalac ima utisak da se radi o jednoj uspomeni i slici iz detinjstva koju lirski subjekat pamti.  

Međutim, četvrta strofa na najeksplicitniji način govori da ovde nije reč o opisnoj pesmi, nego o misaonom, refleksivnom delu.

Rakić je inače poznat kao apstraktni pesnik i njegovo je stvaralaštvo protkano simbolima. Bio je izraziti pesimista koji je uveo jednu neobičnu ironiju u našu poeziju. 

Simbolika dolapa

Dolap je ovde oslikan kao simbol života, jer naš je život jedan točak koji se stalno okreće ukrug. Sam vranac je čovek koji se kreće u krugu života, živeći dan za danom na isti način.

Život je kao i dolap ,,crn, glomazan, truo“.

  • Crn je zato što se završava smrću i tu se naročito vidi Rakićev pesimizam.
  • Glomazan je kada o njemu imamo svest kao o jednoj dolini patnje u kojoj je uvek isto, dosadno, otegnuto.
  • Truo nas asocira na prolaznost i propadljivost. Pesnik jasno govori da je još u detinjstvu shvatio kakav je ljudski život. Pesimistički pogled na svet potpomognut je zvučnim efektima u pesmi, jer se umesto pesme čuje škripa. 

Budući da je vranac simbol čoveka, a Rakić kaže da je ovde vranac ,,bedno kljuse“, nameće se zaključak da je čovek jadno biće. Na ovom mestu dobro je istaći da je naročito bitno kako čovek posmatra svoj život i sebe u njemu. Ukoliko mi sebe posmatramo kao bedno kljuse koje vuče dolap, naravno da će svi epiteti koji idu uz takav pogled biti pesimistično obojeni. Ono što je unutar nas određuje i ono što je izvan nas. 

Treća strofa otkriva nam dve moguće krajnosti. Prva jeste mladi vranac, ,,pun snage i volje“, živ i snažan, koji ima svoje snove. Nažalost, brzo je zamenjena drugom kada je mladi vranac postao ,,bedno kljuse, sipljivo i ’romo“. Priča o mladosti i snazi zauvek je eliminisana u nastavku pesme. 

dolap
Dolap - vrhunac pesimizma Milana Rakića

Tako savremeni čovek, vrlo često nesvestan svojih mogućnosti i potencijala i onoga što ima u sebi, pristaje da bude bedno kljuse. Miri se sa tom mogućnošću i tada život postaje jedan glomazan teret. Svaki dan je kazna kada se čovek kreće u krugu bez izlaza. 

Kod svakog ljudskog bića u nesaglasju su krug briga koji imamo oko sebe i krug naših uticaja na sve ono što se oko nas dešava. Problem nastaje onda kada prvi krug totalno preuzme kontrolu nad drugim i kada nam brige postanu dominantne.

Tada mi više ne razmišljamo da svojim pozitivnim mislima i lepim ponašanjem utičemo na spoljašnjost. Sva naša energija usmerena je na brige, na sile koje nas sputavaju.

Te sile spolja utiču na našu unutrašnjost. To je pristanak na neslobodu, na shvatanje života kao tamnice. Bič, ular i ruda su simboli spoljašnjih sila koje zaista postoje. Ali ne smemo sve njima podrediti, jer će nam onda život proći besmisleno i uzalud. 

Ukoliko čovekov pogled nije prikovan za bič koji bije, ular koji steže i rudu koja žulja, već je prikovan za svoje unutrašnje biće i izgradnju svog karaktera, za onu mogućnost da bedno kljuse postane mladi, snažan vranac, onda čovek može reći da radi na sebi i na tome da krug uticaja postane moćniji od kruga briga. 

,,Ti si, kao i ja”

Problema je u životu mnogo i mogli bismo ih podeliti u tri grupe. Prvi su oni na koje mi direktno možemo da utičemo. U druge spadaju problemi koji se tiču naših bližnjih i na njih možemo samo delimično da ostvarimo uticaj. Treću vrstu čine oni problemi na koje mi apsolutno nikako ne možemo uticati, već ih samo možemo prihvatiti i naučiti da živimo sa njima. 

Rakić je u svom poznatom stilu život shvatio kao navedenu treću vrstu problema. Prema njegovom mišljenju, mi na život ne možemo nikako da utičemo, on je totalno van naše kontrole. 

Voda i trava su tu da spreče žeđ i glad bednog kljuseta, ali bič mu ne dozvoljava da reguliše svoje nasušne potrebe. 

Osma i deveta strofa potvrđuju da je reč o apstraktnoj pesmi, gde se lirski subjekat i vranac poistovećuju. ,,Ti si, kao i ja“.

Obojica, ali i većina ljudi danas, posmatraju probleme kao nerešive, nesposobni su da se bave sobom i tako grade oko sebe jednu kulu od snova i iluzija koja nije postojana isto kao i kula od karata. Nemaju snage da se upuste u građenje kule koja će biti snažna i koja će dozvoliti čoveku da proživi život na jedan smislen način. 

dolap
Dolap - vrhunac pesimizma Milana Rakića

Pretposlednja strofa naizgled nudi bunt i pokušaj da se na neki način dođe do rešenja kako ostaviti takav način života. Ali kod Rakića su svi ljudi, kao i vranac, pod opštim uticajem sudbe. Mogućnost da se izađe iz kruga briga ostaje samo na rečima, realnog puta napretka nema. 

U poslednjoj strofi pesnikova ironija kulminira i on hrabri vranca da ide napred, da vuče i trpi spoljašnje sile, da se muči sve dok ne umre. E tek kad umre, tu je spas. Smrt dolazi kao izlaz i lek za život. 

Iako je život povlastica i trebalo bi da bude jedan uzbudljiv izazov za svakog pojedinca, Rakićev pesimizam ga je pretvorio u okov, tamnicu, dolap.

Mogućnost ovakvog življenja je realna, ona postoji i, nažalost, mnogo ljudi je svakodnevno ,,konzumira“. 

I dok nas, sa jedne strane, ova Rakićeva pesma upozorava na surovu realnost, ona nas sa druge strane podseća da postoji i i drugačija mogućnost.

Ovoj krajnosti valjalo bi suprotstaviti drugu krajnost, onu koja je obeležena vodom, travom, mladošću, snagom i voljom. Dakle, ne mora se život proživeti u krugu dolapa i u liku bednog kljuseta. 

Preporučujemo da pročitate:

Slično

Back to top button