Razno

Kako popuniti Nalog za uplatu? – saveti

Svako od nas se barem jedanput našao u situaciji da postavi pitanje „Kako popuniti nalog za uplatu?“.

21. vek i tehnološka dostignuća dovela su do toga da non stop vršimo određene transakcije: plaćamo elektirčnu energiju, plaćamo inernet, ili pak, kupujemo preko određenih sajtova.

Većina uplata zahteva popunjavanje Naloga za uplatu. U nastavku teksta naučite kako da popunite nalog za uplatu bez grešaka.

Kako popuniti Nalog za uplatu – koraci

Nalog za uplatu ili u narodu poznatije kao uplatnica od platilaca zahteva informacije o njemu samom, o primaocu, o iznosu koji se uplaćuje, žiro-računu primaoca, kao i pozivu na broj.

kako popuniti nalog za uplatu - koraci
Nalog za uplatu

Prvi korak:

Prvi korak prilikom popunjavanja Uplatnice jeste unošenje podataka o platiocu. U pravouganom prostoru platilac upisuje svoje ime i prezime i adresu stanovanja.

kako popuniti nalog za uplatu - koraci
Uplatilac – Nalog za uplatu

Drugi korak:

Drugi korak odnosi se na popunjavanje Svrhe uplate. Svrha uplate je najprostije rečeno „razlog uplate“. Npr. Uplata rate za kredit ili Uplata po fakturi, godišnja članarina za biblioteku i sl.

kako popuniti nalog za uplatu - koraci
Svrha uplate – Nalog za uplatu

Treći korak:

Treći korak se odnosi na popunjavanje podataka o primaocu uplate. Ukoliko je primalac fizičko lice onda se u pravougani prostor unosi ime, prezime i adresa osobe kojoj se uplaćuje novac. Sa druge strane, ako je primalac pravno lice onda je dovoljno upisati naziv firme.

Npr. fizičko lice: Petar Petrović, Moše Pijade br. 31, 18000 Niš

       Pravno lice: Avon Cosmetics

kako popuniti nalog za uplatu? - saveti
Primalac – Nalog za uplatu

Četvrti korak:

Sa desne strane uplatnice nalaze se pravougaonici za upisivanje iznosa uplate, žiro-računa, valute i poziva na broj.

Šifru plaćanja predstavlja 3 cifre koje se koriste u svrhu pravilnog usmeravanja novca. Šifra plaćanja razlikuje se ukoliko je plaćanje bezgotovinsko (mBanking) ili gotovinsko (uplata pazara u Pošti).

Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formi 2XX, a kod gotovinskog 1XX. Najtačniju tabelu šifri plaćanja, koja je različita u zavisnosti od svrhe uplate, možete videti na sajtu Erste banke:

kako popuniti nalog za uplatu? - saveti
Šifra plaćanja – Nalog za uplatu

Peti korak:

Peti korak predstavlja unošenje broja žiro-računa i poziva na broj. Ova informacija dobija se najčešće u računu, ili fakturi ili od fizičkog lica kome se uplaćuje novac. Žiro-račun, po pravilu, sastoji se od šesnaest cifara.

kako popuniti nalog za uplatu? - saveti
Iznos – Nalog za uplatu

Zaključak

kako popuniti nalog za uplatu? - saveti
Popunjen Nalog za uplatu

Na kraju Nalog za uplatu treba potpisati svojeručnim potpisom i nalog je spreman za overu od strane banke.

Nadamo se da smo dali odgovor na pitanje “Kako popuniti nalog za uplatu” i da će naše uputstvo biti od koristi mnogima koji se susreću sa prvim čekanjima u redu da izvrše uplatu.

Uplata novca na račun

Uplata novca na račun može se obaviti na nekoliko različitih načina, u zavisnosti od konkretnih okolnosti i raspoloživih usluga. Evo nekoliko uobičajenih metoda:

1. Uplata Preko Banke

A. Direktno u banci

 • Posetite najbližu poslovnicu banke u kojoj je otvoren račun na koji želite uplatiti novac.
 • Popunite uplatnicu, navodeći sve potrebne podatke: broj računa primaoca, iznos, svrhu uplate, te svoje podatke ako ste uplatilac.
 • Predajte uplatnicu i novac šalteru. Nakon uplate, sačuvajte potvrdu kao dokaz o transakciji.

B. Elektronsko bankarstvo

 • Ulogujte se u svoj elektronski bankarski servis.
 • Izaberite opciju za transfer novca ili plaćanje.
 • Unesite potrebne detalje: broj računa primaoca, iznos i svrhu uplate.
 • Potvrdite transakciju po uputstvima vaše banke.

2. Uplata Preko Pošte

 • Posetite poštu.
 • Popunite uplatnicu sa potrebnim podacima.
 • Predajte uplatnicu i novac na šalteru i zadržite kopiju kao dokaz.

3. Koristeći Bankomate

Neki bankomati nude opciju uplate novca na račun (uloge u gotovini):

 • Pronađite bankomat koji podržava ovu funkciju.
 • Sledite upute za uplatu na ekranu bankomata.

4. Mobilno bankarstvo

 • Koristite aplikaciju vaše banke za mobilne telefone.
 • Izaberite opciju za transfer ili uplatu.
 • Unesite detalje primaoca i iznos.

5. Transfer Novca Preko Trećih Lica

Postoje i usluge kao što su Western Union, PayPal, ili druge platne platforme koje omogućavaju transfer novca:

 • Ove usluge mogu zahtevati da i primaoc i pošiljalac imaju otvoren nalog na tim servisima.
 • Pratite upute servisa za slanje novca.

Važno je Zapamtiti

 • Proverite podatke pre nego što potvrdite transakciju.
 • Naknade i vreme transfera mogu varirati u zavisnosti od metode uplate i banke.
 • Čuvajte potvrde o transakcijama za svoje evidencije.

Pre nego što izvršite uplatu, dobro je da se informišete o detaljima i eventualnim naknadama koje se mogu primeniti za svaku od ovih opcija.

Preporučujemo da pročitate i ove zanimljive članke:

Slično

Back to top button