PorodicaObrazovanje
U trendu

Upis na fakulet ~ šta treba znati pre prijemnog ispita

Vreme završetka srednje škole predstavlja stres, kako za učenika, tako i za njegovu okolinu. Prirodno se nameće pitanje ,,Šta posle?” Da li se posvetiti daljem školovanju i obrazovanju, ili odmah početi sa radom? Zato je neophodno da se što bolje spremite za upis na fakultet (u slučaju da je to željena opcija).

Spremite strpljenje i (pozitivnu) energiju i dobrodošli na fakultet!

upis na fakultet
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1. Kraj srednje škole-stres, stres, stres!

Ovo vreme je i doba najvećih sukoba između već dovoljno istresiranog srednjoškolca i njegovih (uplašenih?) roditelja. Strah i neizvesnost su prisutni kod obe strane. Sa jedne, srednjoškolac je u osetljivim godinama, gde ima dovoljno izgrađenu ličnost da zna šta želi, a šta ne. Ipak, ličnost nije dovoljno izgrađena da bi znala šta sve nosi vreme i zrelost. Sa druge strane su roditelji poučeni životnim iskustvom, koji ,,vide unapred”. Zato upis na fakultet predstavlja stresan period i za jedne i za druge. (Mogao bi se steći utisak da se priča kao o dvema zaraćenim stranama, ali, zar to pomalo i nisu?) Potrebno je izmiriti razlike i nesuglasice između roditeljske želje za detetovim maksimumom i samih detetovih želja.

Nemojte ignorisati detetove želje!

Ono što je važno da se na samom početku naglasi je da ne treba nikako ignorisati ono što dete želi. Naravno, roditelj je tu da usmeri i posavetuje što je najbolje moguće. Međutim, često se desi da roditelji pomešaju savet i pritisak, posebno ako se roditeljske želje ne poklapaju sa detetovim. Slušajte dete i realno sagledajte njegove mogućnosti. Posavetujte ga u skladu sa svojim zapažanjima.

Primetili ste da se dete snalazi u komunikaciji sa ljudima, da mu lakše od matematike idu jezici, da mu fizika zadaje glavobolje. Logičan sled događaja je da ćete detetu savetovati da se okrene ka fakultetima društvene, a ne prirodne orijentacije. Međutim, u slučaju da dete izričito izrazi želju da spremi prijemni ispit za upis na Mašinski fakultet, nemojte ga sputavati. Porazgovarajte o ozbiljnosti fakulteta, o radu koji je potreban da se uloži i vidite detetov stav. Najbolje bi bilo podržati ga na njegovom putu, bez obzira na to da li ,,vi to tako ne biste”. Nikad ne znate kome će koja materija ,,leći”.

Pritom, odlazak na fakultet je u periodu najbržeg razvoja. Često se desi i sazrevanje deteta, a da ne primetite. Zato razgovori o željama, o stresu koji upis na fakultet nosi i daljim koracima je ključan za uspešan razvoj. Kada oseti da ima podršku najbližih, dete će biti motivisano i učvrstiti svoju odlučnost. Morate verovati u dete i prihvatiti da je to odrasla jedinka.

Upis na fakultet nije VAŠA šansa!

Svaki čovek polazi od sebe i svojih preferencija. Kada je odabir fakulteta za dete u pitanju, preferencije nisu jedino što je važno. Veliku ulogu igraju interesovanja DETETA a ne njegove okoline, odnosno roditelja. Ne treba zaboraviti da je dete ono koje će studirati, tako da je neophodno da prema materiji neguje i ljubav. U slučaju da mu, svesno ili nesvesno, nametnete svoje lične želje, to može ozbiljno uticati na njegove studije. Često se desi da roditelji dete savetuju da upiše ono što je njima, zapravo, bila želja da studiraju. Na taj način kompenzuju svoje neostvarene želje, ali na potencijalnu štetu deteta.

upis na fakulet ~ šta treba znati pre prijemnog ispita

Vaša profesija ne znači da je i detetova!

Često se susrećemo sa sistemom nasledne profesije. Ako se roditelji bave određenim poslom (lekari, advokati…) i od deteta se očekuje da nasledi sposobnosti i interesovanja roditelja. Obično vrlo uspešni roditelji podrazumevaju isti uspeh i od svoje dece. Ovakav pristup je kontraproduktivan jer može detetu stvoriti negativni pritisak. Od njega će se očekivati da postigne uspeh koji se u najmanju ruku meri sa uspehom roditelja. Često se u ovakvim odnosima dete ni ne (za)pita da li je to profesija kojom, zapravo želi da se bavi. Okreće se ka benefitima koji se mogu pružiti: bliskost profesije, poznavanje ljudi, razumevanje materije. Uvek je prisutan neko ko može olakšati studije. Međutim, možda dete lekara želi da bude dizajner? Možda sin hirurga pronađe svoje ostvarenje u arhitekturi?

Problem koji može da se javi u ovakvoj situaciji je roditeljevo nepristajanje na detetov lični odabir. Ako stvorite pritisak detetu, i ono ipak upiše fakultet koji ste mu nametnuli, put se tu ne završava.

Upis na fakultet nije kraj karijere, već njen početak. Problemi ne nestaju sa upisom fakulteta, već tada počinju. Zato je važno upisati fakultet prema kom se oseća i gaji ljubav. Kada se svi resursi iscrpe: strpljenje, motivacija, energija, ljubav prema određenoj materiji ostaje.

Problem ,,neostvarenosti” roditelja se ne rešava preko dece!

Ne tako redak slučaj je želja roditelja da dete završi studije, zato što on sam nije uspeo/želeo. Ovakav problem je suprotan prethodnom, gde su ambiciozni roditelji zahtevali istu ambiciju. Suprotan slučaj, gde roditelji smatraju da su napravili grešku sa svojim studijama, pa forsiraju dete da ,,nadoknati” u svojoj karijeri. Naravno, sve težnje roditelja su DOBRONAMERNE, ali mogu stvoriti PRITISAK BEZ OBZIRA NA NAMERU. To je ono što se često može smesti sa uma, iz straha da dete ne napravi grešku zbog koje bi se moglo pokajati.

Za buduće brucoše: saslušajte savete najbližih!

Budućim brucošima je najbolje savetovati da budu smireni i stalnoženi, kao i da o svemu prethodno promisle. Takođe, ne treba zanemarivati ni savete okoline i roditelja. To ne znači da ih morate nužno i bespogovorno POslušati, već da ih SAslušati. Dajte šansu roditeljima, i nikad nemojte zaboraviti da je svaki savet za vaše dobro. Nekada nećete steći takav utisak jer saveti umeju da dobiju formu pritiska, ali verujte da vam okolina želi dobro.

Ako imate želju da se školujete za određenu profesiju i čvrsto ste odlučni u tome, iskažite to smireno. Naglasite roditeljima da ste se raspitali o manama i vrlinama profesije, da ste uzeli u obzir pozitivne i negativne strane. Trudite se da opustite najbliže i da im ulijete osećaj sigurnosti, a to se najbolje postiže informacijama. Ako vide da ste stavili na ,vagu” i pozitivne i negativne strane posla, videće i spremnost i odlučnost.

2. Upis na fakultet-dan prijemnog ispita

Kada, napokon, dođe dan za koji se najviše spremamo, važno je ostati smiren. Trudite se da održite koncentraciju na određenom nivou. To deluje teže izvesti nego reći, zato vam dajemo nekoliko saveta:

  • u slučaju da upisujete društveni fakultet PAZITE NA PRAVOPIS
  • u slučaju da upisujete prirodni, pazite na MINUSE
  • imajte uz sebe nešto slatko i OBAVEZNO VODU
  • nekoliko puta čitajte zahteve zadataka
  • ako osećate veliku tremu, slobodno STANITE. Test nigde neće pobeći
  • dajte sebi vremena

Polako i srećno! Zapamtite da je upis na fakultet samo početak karijere. Da bi se fakultet završio, potrebno je mnogo rada i truda, ali, prvenstveno STRPLJENJA.

Slično

Back to top button