Kako popuniti Nalog za uplatu? – saveti

Aleksandra Stosic
0

Svako od nas se barem jedanput našao u situaciji da postavi pitanje „Kako popuniti nalog za uplatu?“. 21. vek i tehnološka dostignuća dovela su do toga da non stop vršimo određene transakcije: plaćamo elektirčnu energiju, plaćamo inernet, ili pak, kupujemo preko određenih sajtova. Većina uplata zahteva popunjavanje Naloga za uplatu. U nastavku teksta naučite kako da popunite nalog za uplatu bez grešaka.

Kako popuniti Nalog za uplatu – koraci

Nalog za uplatu ili u narodu poznatije kao uplatnica od platilaca zahteva informacije o njemu samom, o primaocu, o iznosu koji se uplaćuje, žiro-računu primaoca, kao i pozivu na broj.

Nalog za uplatu

Prvi korak:

Prvi korak prilikom popunjavanja Uplatnice jeste unošenje podataka o platiocu. U pravouganom prostoru platilac upisuje svoje ime i prezime i adresu stanovanja.

Uplatilac – Nalog za uplatu

Drugi korak:

Drugi korak odnosi se na popunjavanje Svrhe uplate. Svrha uplate je najprostije rečeno „razlog uplate“. Npr. Uplata rate za kredit ili Uplata po fakturi, godišnja članarina za biblioteku i sl.

Svrha uplate – Nalog za uplatu

Treći korak:

Treći korak se odnosi na popunjavanje podataka o primaocu uplate. Ukoliko je primalac fizičko lice onda se u pravougani prostor unosi ime, prezime i adresa osobe kojoj se uplaćuje novac. Sa druge strane, ako je primalac pravno lice onda je dovoljno upisati naziv firme.

Npr. fizičko lice: Petar Petrović, Moše Pijade br. 31, 18000 Niš

       Pravno lice: Avon Cosmetics

Primalac – Nalog za uplatu

Četvrti korak:

sa desne strane uplatnice nalaze se pravougaonici za upisivanje iznosa uplate, žiro-računa, valute i poziva na broj.

Šifru plaćanja predstavlja 3 cifre koje se koriste u svrhu pravilnog usmeravanja novca. Šifra plaćanja razlikuje se ukoliko je plaćanje bezgotovinsko (mBanking) ili gotovinsko (uplata pazara u Pošti). Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formi 2XX, a kod gotovinskog 1XX. Najtačniju tabelu šifri plaćanja, koja je različita u zavisnosti od svrhe uplate, možete videti na sajtu Erste banke:

Šifra plaćanja – Nalog za uplatu

Peti korak:

Peti korak predstavlja unošenje broja žiro-računa i poziva na broj. Ova informacija dobija se najčešće u računu, ili fakturi ili od fizičkog lica kome se uplaćuje novac. Žiro-račun, po pravilu, sastoji se od šesnaest cifara.

Iznos – Nalog za uplatu

Zaključak

Popunjen Nalog za uplatu

Na kraju Nalog za uplatu treba potpisati svojeručnim potpisom i nalog je spreman za overu od strane banke. Nadamo se da smo dali odgovor na pitanje “Kako popuniti nalog za uplatu” i da će naše uputstvo biti od koristi mnogima koji se susreću sa prvim čekanjima u redu da izvrše uplatu.

Komentari

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Popularno